Health-Related Quality of Life After Thyroid Cancer Surgery: A Single-Center, Cross-Sectional Study in Southern Vietnam.

Chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe sau phẫu thuật ung thư tuyến giáp.
Nhóm bác sĩ nghiên cứu bao gồm: Bác sĩ Trần Lê Thị Thanh Nam cùng với Tiến sĩ.Bác sĩ Trần Thanh Vỹ,  Lâm Thảo Cường , Hồ Tất Bằng -Cố vấn chuyên môn tại Phòng khám Chuyên Khoa Bướu Cổ Sài Gòn thực hiện nghiên cứu về đánh giá chất lượng cuộc sống và sức khỏe ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp sau phẫu thuật.


Kết quả nghiên cứu được công bố tại webisite chính thức thư viện quốc gia National Library of Medicine của Hoa Kỳ chuyên về lĩnh vực y tế và khoa học thư mục. NLM là một phần của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ và là nguồn thông tin quan trọng về y tế, sức khỏe cho cả bác sĩ và công chúng.

L (1)

Đánh giá Chất lượng cuộc sống  bệnh nhân Ung thư tuyến giáp

Ung thư tuyến giáp là một bệnh lý ác tính thường gặp nhất trong các tuyến nội tiết.
Các triệu chứng của bệnh ảnh hưởng đến chức năng của các cơ quan tong cơ thể. Mặc dù ung thư tuyến giáp được coi là loại “ung thư tốt” tiến triển chậm, khả năng điều trị thành công khá cao.
Điều đặc biệt là ung thư tuyến giáp gây ảnh hưởng đến chất lượng sống (QoL) ngang với các loại ung thư khác, nặng hơn. Nghiên cứu đã điều tra các yếu tố nguy cơ tiềm ẩn làm suy giảm chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp sau phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp.

Kết quả Chất lượng cuộc sống (QoL) trung bình ở những ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp là 84,4 ± 10,00 (Trên thang điểm từ 0-100, trong đó 100 là tốt nhất).
Trong bài viết, các bác sĩ báo cáo về điểm chất lượng cuộc sống (QoL) trung bình cho những người sống sót sau ung thư tuyến giáp, là 84,4 trên 100. Một phân tích hồi quy logistic đa biến đã được tiến hành để xác định các yếu tố liên quan đến suy tuyến cận giáp sau phẫu thuật, bao gồm loại phẫu thuật, cùng tồn tại bệnh tật, tình trạng kinh tế, và rối loạn nội tiết. “CLDV” dùng để chỉ suy tuyến cận giáp sau phẫu thuật.

Báo cáo có đề cập “sau mổ cắt tuyến giáp” đây là một loại phẫu thuật (với ý nghĩa thống kê p < 0,001) và có liên quan đến các bệnh kèm theo (với p-value 0,029), tình trạng kinh tế (p = 0,026) và rối loạn nội tiết (p=0,009).

Kết luận sau nghiên cứu đánh giá chất lượng cuộc sống, sức khỏe 

Kết luận nghiên cứu của các bác sĩ cho thấy phương pháp phẫu thuật, các bệnh kèm theo, tình trạng kinh tế và rối loạn nội tiết là những yếu tố nguy cơ làm giảm chất lượng cuộc sống (QoL) một tháng sau phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp. Cần đánh giá cẩn thận QoL trước và sau phẫu thuật ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp.

[*] Cần khám và kiểm tra tình trạng tuyến giáp hoặc tư vấn về việc điều trị bệnh lý tuyến giáp, bạn có thể liên hệ đặt lịch hẹn khám tại Phòng khám Chuyên Khoa Bướu Cổ Sài Gòn qua điện thoại số 0912690101-0912590101

Link bài viết chính thức: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37461749/